27 C
Guwahati
Monday, October 3, 2022
More

  আৰক্ষী বিষয়াক দাৰে ঘপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰা ২ চোৰাংচিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ

  অভিযানকালত চোৰাংচিকাৰীয়ে দাৰে ঘপিয়াইছিল কমাৰগাঁও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ময়ূৰজ্যোতি গগৈক

  বোকাখাটৰ লখৌজানত কমাৰগাঁও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ময়ূৰজ্যোতি গগৈক দাৰে ঘপিয়াই আহত কৰা ২ চোৰাংচিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত শচীন কৰ্মকাৰ আৰু শিৱা কৰ্মকাৰ। কমাৰগাঁও অঞ্চলৰ পৰা চোৰাং চিকাৰী দুটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে।

  মঙলবােৰ নিশা গঁড় চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। অভিযানকালত চোৰাংচিকাৰীয়ে দাৰে ঘপিয়াইছিল কমাৰগাঁও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ময়ূৰজ্যোতি গগৈক। এই আক্ৰমণত গুৰুৰভাৱে আহত হৈছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ট্ৰেণ্ডিং