27 C
Guwahati
Friday, September 30, 2022
More

  নামনিত লাখ লাখ টকাৰ ড্ৰাগ্ছ জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে

  গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত বৰআগদিয়াৰ ফুলচান আলী নামৰ এজনৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে প্ৰায় ৭ লাখ টকাৰ ড্ৰাগ্ছ

  বৰপেটাত বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগ্ছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী। গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত বৰআগদিয়াৰ ফুলচান আলী নামৰ এজনৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে প্ৰায় ৭ লাখ টকাৰ ড্ৰাগ্ছ। আৰক্ষী অহাৰ উমান পায়ে ঘৰৰ পৰা পলাই যায় ফুলচান আলী। পলাতক ফুলচান আলীৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখে অভিযান।

  আনহাতে নলবাৰীৰ চামতা ৰূপীয়াবাথানতো বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগ্ছ জব্দ। নলবাৰী সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয় তপন কলিতাৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত প্ৰায় ২ লাখ টকাৰ ড্ৰাগ্ছসহ কৰায়ত্ত কৰে এজন যুৱকক। কংকণ তালুকদাৰ নামৰ যুৱকজনে ঘৰৰ ওচৰতে ড্ৰাগ্ছখিনি লৈ আনোতে হাতে-লোটে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ট্ৰেণ্ডিং